Over BMNED  >  MVO en CO2-prestatieladder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)


© 2016 BMNED - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt over de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden. Medewerkers van BMNED en GSNED ondersteunen en adviseren klanten in het behalen van duurzaamheidsaspecten in civiele werken en/of bouwkundige projecten. Ook verbeteren we onze eigen prestaties als werkgever, door zelf het goede voorbeeld te geven profiteren de stakeholders (klanten,werknemers en leveranciers) hiervan. In onze eigen bedrijfsvoering zetten wij de toon door onder andere verduurzaming van onze huisvesting. MVO is een proces en geen eindbestemming, mede hierdoor werken wij doorlopend aan de inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers. De doelen die we nastreven veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door BMNED en GSNED ten alle tijden gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Om deze reden hebben BMNED en GSNED de ambitie uitgesproken om zich te certificeren voor de CO2-prestatieladder.

© 2016 BMNED - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)


BMNED, uw civiel- en bouwtechnisch ingenieursbureau!