Nieuws en projecten

Projecten

31-05-2017

Sluiswachter Terneuzen

Terneuzen
Terneuzen is een stad in Zeeuws-Vlaanderen. De stad Terneuzen ligt aan de uitmonding van het Kanaal van Gent naar Terneuzen in de Westerschelde. Terneuzen maakt deel uit van de gemeente Terneuzen, de grootste gemeente van Zeeland. De gemeente Terneuzen ligt in het centrum van Zeeuws-Vlaanderen en telt bijna 55.000 inwoners. De stad Terneuzen is de grootste van de 14 kernen van de gemeente, er wonen 25.000 mensen.

De Sluiswachter
Wonen aan het water is én blijft bijzonder. De aantrekkingskracht van het water is groot. Heerlijk vanuit je luie stoel over de havens te turen met een uitzicht wat letterlijk iedere dag weer anders is. Een levend schilderij waar je nooit op uitgekeken raakt.
De Sluiswachter is direct gelegen aan de handelshaven van Terneuzen en biedt derhalve een fantastisch uitzicht over de haven, het sluizencomplex van Terneuzen en zelfs over de Westerschelde.
Het nieuwe complex De Sluiswachter zal ruimte bieden aan 46 koop- en huurappartementen in diverse types appartementen in verschillende afmetingen. Daarnaast komen er verschillende winkels in het complex.

BMNED / GSNED
In opdracht van Aannemersbedrijf Van der Poel uit Terneuzen hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo heeft GSNED het geotechnisch bodemonderzoek uitgevoerd, hierbij gaat het om zo’n 50 standaard sonderingen 14 waterspanningssonderingen, 150 MAG-sonderingen en diverse milieuboringen. De MAG-sonderingen zijn gebruikt voor het opsporen van de groutankers van de naastgelegen kadeconstructie. Op deze manier zijn de locaties van de nieuw te boren palen bepaald zonder dat ze een bestaand anker kunnen raken. Naast de sonderingen heeft GSNED diverse waterspanningsmeters en trillingsmeters geplaatst, trillingsmeters zowel in de grond als op de kade en bij naastgelegen bestaande bebouwing conform het door BMNED opgestelde monitoringsplan. Tijdens het heien van de funderingspalen zijn de trillingsmeters elke dag gemonitord en werd er iedere dag een complete meetronde uitgevoerd op de bestaande bebouwing rondom de nieuwbouw. BMNED heeft naast het complete funderingsadvies met alle bijbehorende berekeningen technische ondersteuning verleend bij diverse vergunningsaanvragen. Tevens is een toetsing gedaan van de invloed van de nieuwbouw op de bestaande kade.

© 2017 BMNED - Sluiswachter Terneuzen

© 2017 BMNED - Sluiswachter Terneuzen

© 2017 BMNED - Sluiswachter Terneuzen

 

Bron: M.J.J. (Michael) de Nijs / M.J.O. (Marco) Dhaene