Nieuws en projecten

Projecten

19-08-2016

Bouwput in primaire waterkering: Twinpalenwand i.c.m. onderwaterbeton

Bouwput in primaire waterkering: Twinpalenwand i.c.m. onderwaterbeton

Bouwput in primaire waterkering: Twinpalenwand i.c.m. onderwaterbeton
In Cadzand-Bad wordt een volledig onderkelderde uitbreiding van Strandhotel Cadzand-Bad gerealiseerd. Het project is gelegen aan de Noordzeekust in de aldaar aanwezige primaire waterkering. De onderkeldering, bestaande uit 3 volledige bouwlagen, is gerealiseerd in een geheel gesloten bouwkuip. De uitbreiding is in handen van Aannemersbedrijf Van der Poel bv (hoofdaannemer) en Funderingstechnieken Verstraeten bv (onderaannemer funderingswerken en bouwkuip). Het ontwerp van de bouwput incl. het gewapend onderwaterbeton is gerealiseerd door BMNED uit Terneuzen.

Voor het funderingsontwerp is geopteerd voor Fundex groutinjectiepalen i.c.m. Fundex ankers. Voor het ontwerp van de horizontale keringen is gekozen voor een Twinpalenwand. De funderingspalen, trekankers en palenwand zijn gerealiseerd met gebruikmaking van twee boorstellingen. De eerste paal is geplaatst najaar 2015. De laatste paal is aangebracht medio april 2016.

Voor het ontwerp van de verticale afdichting is gekozen voor een gewapend onderwaterbeton. Het verticale evenwicht van de bouwkuip kon zonder bijkomende maatregelen worden gegarandeerd tot niveau 2 m1 –NAP. Nadat de gehele bouwkuip tot niveau 2 m1 –NAP was uitgegraven is de bouwkuip vol water gezet en is aangevangen met het hydraulisch ontgraven tot 5 m1 –NAP. Lokaal is ontgraven tot circa 6,5 m1 –NAP.

In totaal is in een tijdsbestek van ongeveer 49 uur circa 4.000 m3 met staalvezel versterkt onderwaterbeton gestort, hetgeen een gemiddeld stortvolume inhoud van ca. 81,6 m3/uur. Gelet op de samenstelling van het mengsel, met name de aanwezigheid van de staalvezels, kan worden gesteld dat hier een zeer hoog gemiddeld stortvolume is gerealiseerd.

Gebaseerd op de data uit diverse rijpheidsmeters welke in het onderwaterbeton werden opgenomen, is 18 dagen nadat de onderwaterbeton is aangebracht aangevangen met het leegpompen van de bouwkuip, met als resultaat een dichte bouwkuip.

Omroep Zeeland heeft een filmpje gemaakt van de werkzaamheden ten tijde van het aanbrengen van het onderwaterbeton. Dhr. De Nijs komt hierin aan het woord en geeft een nadere toelichting over de toepassing van onderwaterbeton.

Bekijk hier het fimpje van 2 augustus 2016 gemaakt door Omroep Zeeland

Hieronder een chronologisch impressie van het project.

September 2015:
© 2017 BMNED Strandhotel Cadzand-Bad

Mei 2016:
© 2017 BMNED Strandhotel Cadzand-Bad

Juni 2016:
© 2017 BMNED Strandhotel Cadzand-Bad

Juli 2016:
© 2017 BMNED Strandhotel Cadzand-Bad

September 2016:
© 2017 BMNED Strandhotel Cadzand-Bad

November 2016:
© 2017 BMNED Strandhotel Cadzand-Bad

Maart 2017:
© 2017 BMNED Strandhotel Cadzand-Bad

April 2017:
© 2017 BMNED Strandhotel Cadzand-Bad

Bron: M.J.J. (Michael) de Nijs / M.J.O. (Marco) Dhaene