Nieuws en projecten

Projecten

03-11-2015

Realisatie strekdammen Baalhoek en Knuitershoek

Strekdammen
Om afslag door golven tegen te gaan is de Provincie Zeeland voornemens op de locaties Baalhoek en Kuitershoek een aantal strekdammen aan te leggen in het kader van de buitendijkse maatregelen van het Natuurpakket Westerschelde.

BMNED/GSNED
Ter voorbereiding van de aanleg wordt in opdracht van de Provincie Zeeland door GSNED, de veldwerkafdeling van BMNED, het geotechnisch bodem- en laboratoriumonderzoek verzorgt, bestaande uit sonderingen, pulsboringen en diverse laboratoriumonderzoeken op grond (bepaling volumegewichten, samendrukkingsproeven en triaxiaalproeven).

© 2015 BMNED/GSNED - Sondeerunit in Knuitershoek voor geotechnisch bodemonderzoek

© 2015 BMNED/GSNED - Sondeerunit in Knuitershoek voor geotechnisch bodemonderzoek

© 2015 BMNED/GSNED - Sondeerunit in Knuitershoek voor geotechnisch bodemonderzoek

© 2015 BMNED/GSNED - Sondeerunit in Knuitershoek voor geotechnisch bodemonderzoek

© 2015 BMNED/GSNED - Sondeerunit in Knuitershoek voor geotechnisch bodemonderzoek

© 2015 BMNED/GSNED - Sondeerunit in Knuitershoek voor geotechnisch bodemonderzoek

© 2015 BMNED/GSNED - Sondeerunit in Knuitershoek voor geotechnisch bodemonderzoek

© 2015 BMNED/GSNED - Sondeerunit in Knuitershoek voor geotechnisch bodemonderzoek

Realisatie strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Bron: G.J.J. (Gilliam) de Nijs