Nieuws en projecten  >  Nieuws

Nieuws

Nieuwsberichten


25-10-2011

VCA**-certificaat behaald

VCA**-certificaat behaald

Veiligheid heeft een hoge prioriteit binnen onze organisatie. De beheersing van die veiligheid heeft vorm gekregen in de bekende VCA-checklist voor aannemers. Alle medewerkers van BMNED, met uitzondering van de afdeling administratie, zijn in het bezit van het certificaat veiligheid voor leidinggevende (VCA-VOL). Voor de veldwerkafdeling geldt dat alle leidinggevenden eveneens beschikken over VCA-VOL. Daarnaast zijn alle overige veldmedewerkers in het bezit van het certificaat basisveiligheid (VCA-B). Om de veiligheidsaspecten volledig te beheersen is naast een individuele certificering ook besloten om BMNED als bedrijf zijnde te certificeren. De beheersing van die veiligheid heeft vorm gekregen in een VCA**-certificaat. Dit VCA**-certificaat toont aan dat BMNED voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Het veiligheidswaarborgingssysteem van BMNED is door TÜV Nederland bv door middel van periodieke bezoeken getoetst en beoordeeld. Daarnaast heeft BMNED een eigen KAM-coördinator die het gecertificeerde veiligheidswaarborgingssysteem continue beoordeelt en onderhoudt.

Download hier het VCA**-certificaat.
Bron: G.J.J. (Gilliam) de Nijs

BMNED, uw civiel- en bouwtechnisch ingenieursbureau!