Geotechnisch veldwerk  >  GSNED  >  Peilbuizen en waterspanningsmeters

Peilbuizen en waterspanningsmeters

Peilbuizen en waterspanningsmeters


Test 123In aanvulling op het sonderen kunnen met behulp van genoemde sondeerapparatuur op een relatief goedkope wijze peilbuizen en/of waterspanningsmeters worden aangebracht. Door de combinatie met het sonderen kan voorafgaand aan het plaatsen van de peilbuizen en/of waterspanningsmeters de juiste filterdiepte worden bepaald daar goed of slecht vloeistofdoorlatende lagen bij het sonderen kunnen worden bepaald.

De peilbuizen worden geplaatst om grondwaterstanden te registreren. De peilbuizen zijn geschikt voor handmatige opname van de grondwaterstand alsmede voor registratie middels automatische drukopnemers (al dan niet op afstand uitleesbaar en/of gekoppeld aan een barometer). Bij toepassing van automatische drukopnemers kunnen de peilbuizen desgewenst worden gekoppeld zodat een grondwatermeetnet ontstaat. De meetfrequentie van de drukopnemers kunnen naar wens van de opdrachtgever worden ingesteld. Afhankelijk van de terreinomstandigheden en het doel van de peilbuis kunnen peilbuizen worden afgewerkt m.b.v. een kunststof dop, een straatpot en/of een stalen slotkoker (indien gewenst voorzien van slot). Tot slot kunnen perkoenpaaltjes worden gezet als extra bescherming (bijv. tegen maaiwerkzaamheden).

Waterspanningsmeters worden bepaald om waterdrukken te registreren. Deze techniek wordt vaak toegepast bij consolidatieprojecten of bij dijklichamen. Door de geregistreerde waarden uit waterspanningsmetingen te compenseren met de luchtdruk kan de stijghoogte in een watervoerend pakket worden bepaald. Waterspanningsmeters zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar. Zo is er meetapparatuur welke kan worden beschouwd als zijnde verloren; deze apparatuur blijft achter in de grond en wordt niet teruggewonnen. Wanneer gedurende een lange(re) periode gemonitoord dient te worden of wanneer er een verhoogd risico is op schade aan de terugwinmaterialen is het toepassen van een verloren systeem een interessante optie. Is registratie slechts gedurende kortere periode noodzakelijk of zijn gedurende een lange(re) periode slechts momentopnamen gewenst kan worden geopteerd voor een herwinbaar systeem. De intervalfrequentie van het meten is voor beide systemen zijn (uiteraard indien wordt geopteerd voor automatische registratie) naar wens van de opdrachtgever in te regelen. De door BMNED geleverde waterspanningsmeter zijn afzonderlijk te gebruiken of indien gewenst op te nemen in een (al dan niet geautomatiseerd) meetnet.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

BMNED, uw civiel- en bouwtechnisch ingenieursbureau!