Geotechnisch veldwerk  >  GSNED  >  Akoestisch doormeten funderingspalen

Akoestisch doormeten funderingspalen

Akoestisch doormeten funderingspalen


© 2010 BMNED - In de grond gevormde funderingspalen welke discontinuïteiten vertonenHet akoestisch doormeten van funderingspalen, met name in de grondgevormde palen zoals beton- en/of mortelschroefpalen, is een snelle en economische wijze om te controleren of de palen eventuele discontinuïteiten vertonen. Met behulp van een rubber hamer wordt handmatig een spanningsgolf in de paal gebracht. De golf wordt gereflecteerd door de paalpunt en de aanwezige discontinuïteiten in de paalschacht, zoals doorsnedeveranderingen (verjongingen, insnoeringen, uitstulpingen), scheuren, breuken, grondinsluitingen en verschillen in betonkwaliteit.

De bewegingen van de paalkop onder invloed van de hamerslag en de reflecties worden gemeten met behulp van een versnellingsopnemer. Het signaal wordt vervolgens elektronisch verwerkt (versterkt, gefilterd en geïntegreerd), waarna het op tijdbasis op een beeldscherm zichtbaar kan worden gemaakt en op schijf kan worden opgeslagen. In de regel worden de verkregen © 2010 BMNED - Paalkop ontdoen van losse delen, vuil en grondmeetgegevens op kantoor nader geanalyseerd en geïnterpreteerd. Wanneer direct een uitspraak nodig is omtrent de resultaten van de metingen is het mogelijk (indien tevens onze projectleider aanwezig is) direct ter plaatse een beoordeling te geven.

Bij het doormeten van de paal moet de paalkop zijn ontdaan van losse delen, vuil en grond, terwijl eventuele schuimkoppen moeten zijn verwijderd.

Met nadruk moet erop worden gewezen dat er bij het doormeten van palen geen gegevens beschikbaar komen met betrekking tot de draagkracht van de paal; alleen gebreken in de paalschacht kunnen worden opgespoord.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

© 2010 BMNED - Sonisch testen van een in de grond gevormde funderingspaal in Rotterdam


BMNED, uw civiel- en bouwtechnisch ingenieursbureau!