APTS

APTS


Opererend onder de handelsnaam GSNED werden sinds 2008 statische proefbelastingen op palen uitgevoerd. De statische proefbelasting is de meest nauwkeurige en betrouwbare methode om de draagkracht van de paalpunt, de schachtwrijvingskracht en het vervormingsgedrag van een paal vast te stellen.

Om de capaciteit en het dienstenpakket op het gebied van paaltesten uit te breiden is in januari 2012 een alliantie aangegaan met AnkerPaalTestServices. Voor zowel AnkerPaalTestServices als voor BMNED/GSNED betekende dit een uitbreiding van het dienstenpakket en werd de naam van de alliantie omgedoopt naar All Piles Testing Services.

Heden ten dagen worden binnen deze vennootschap allerhande funderingspalen en ankers getest en worden alle in elkaar grijpende facetten betreffende proefbelastingen, uitvoeringscontrole, analyse van het last-verplaatsingsgedrag en rapportage bij elkaar gebracht. Dit maakt APTS tot een sterke partner op het gebied van bezwijkproeven, geschiktheids- en controleproeven, zowel statisch als dynamisch als statnamic.

Meer informatie over APTS en de diensten die door APTS worden uitgevoerd kunt u vinden op de website www.aptsbv.nl (opent in een nieuw venster).

© 2011 BMNED - Statisch proefbelasting in Brussel middels ballastblokken uit beton



APTS, All Piles Testing Services